Privacy Verklaring

Opdrachtnemer, Robert van Beek, is zich ervan bewust dat het beeldmateriaal als persoonsgegeven in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan worden aangemerkt.