Disclaimer

  • De auteursrechten die rusten op het eindproduct, de ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen die het resultaat zijn van deze opdracht (hierna: het beeldmateriaal), worden door opdrachtnemer, Robert van Beek,  uitdrukkelijk voorbehouden. Het is zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken. 
  • Opdrachtgever zal geen beroep doen op eventuele portretrechten die uit dit werk voortvloeien.